Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Tra Cứu Chuyến Bay Và Giờ Hạ Cách tại Sân Bay Nội Bài

Tra Cứu giờ bay và giờ hạ cánh của các chuyến bay tại sân bay nội bài.Giúp Khách hàng Biết được giờ bay, giờ hạ cánh của các hãng hàng không tại Sân Bay Nội Bài

* Danh Sách Mã Ký Hiệu Chuyến Bay Của Các hãng Hàng Không Và Sân Bay quốc tế !

 - Kiểm tra giờ bay và giờ hạ cánh của các chuyến bay tại sân bay nội bài.

 

Cách Tra Cứu Ký hiệu các hãng hàng không Nội Bài

 

Ký Hiệu Chuyến Bay Và Giờ Hạ Cánh Giúp Quý Khách Nắm được Lịch Trình Bay Và giờ Hạ Cách Chính Xác Hơn.

 

Flightrada24.com

Cách theo dõi chuyến bay bằng Flightradar24 trên điện thoại dễ dàng

 

FLightTA/C TYPEKý HiệuTuyến BayGiờ Dự KiếnGiờ CóGiờ đỏ 
VN54 B789 VNA863 LHR-HAN 0515+      
VN36 B789 VNA861 FRA-HAN 0630+      
CZ448 B747F   SGN-HAN 0615      
VN18 A350 VNA888 CDG-HAN 0625      
VN182 A321 VNA605 DAD-HAN 0735      
VJ502 A320 VNA682 DAD-HAN 0745      
VN224 A321 VNA367 SGN-HAN 0800      
VJ120 A321 VNA651 SGN-HAN 0800      
AK516 A320   KUL-HAN 0815      
Z53036 MD11F   DWC-HAN 0825      
VJ122 A320 VNA667 SGN-HAN 0835      
VN7248 A321 VNA325 SGN-HAN 0835      
FD642 A320   DMK-HAN 0840      
VN1560 A321 VNA366 CXR-HAN 0845      
VN226 A321 VNA366 SGN-HAN 0850      
SU290 B773   SVO-HAN 0855      
VN842 A321 VNA399 REP-HAN 0855      
VN160 A321 VNA352 DAD-HAN 0905      
VN587 A321 VNA338 KHH-HAN 0930      
TG560 A333   BKK-HAN 0935      
QV315 AT72 RDPL-34228 LPQ-HAN 0950      
VN579 A321 VNA393 TPE-HAN 0950      
VJ472 A320 VNA663 CXR-HAN 0950      
VN162 A321 VNA324 DAD-HAN 0950      
KA297 A320 BHSK HKG-HAN 0950      
VN1550 A321 VNA395 CXR-HAN 0955      
0V8312 AT72   VII-HAN 1000      
TR2308 A320 9V-TAQ SIN-HAN 1030      
BL792 A320 VNA555 SGN-HAN 1035      
CI791 A343 B18803 TPE-HAN 1035      
CZ3049 ERJ-190 B3210 CAN-HAN 1045      
VN1620 A321 VNA356 UIH-HAN 1050      
VN234 A350 VNA889 SGN-HAN 1050      
BL212 A321 VNA347 DLI-HAN 1050      
CX049 B747F BHUL HKG-HAN 1055      
ZA214 A321   ICN-HAN 1110      
VN1612 A321 VNA331 PXU-HAN 1110      
KE479 B772   ICN-HAN 1115      
VJ506 A320 VNA682 DAD-HAN 1120      
VJ476 A320 VNA672 CXR-HAN 1125      
VN1590 A321 VNA601 VDH-HAN 1135      
OZ727 A321   ICN-HAN 1135      
BR397 A321 B16219 TPE-HAN 1135      
VN1600 A321 VNA361 BMV-HAN 1135      
SQ176 A330   SIN-HAN 1140      
VJ128 A320 VNA669 SGN-HAN 1140      
VN1232 A321 VNA323 PQC-HAN 1155      
VJ452 A320 VNA686 PQC-HAN 1200      
VN1540 A321 VNA367 HUI-HAN 1200      
MH752 B738   KUL-HAN 1210      
HA602 C208 VNB468 HLG-HAN 1215      
VJ130 A320 LZ-BHI SGN-HAN 1220      
VN240 A350 VNA886 SGN-HAN 1225      
VN1200 A321 VNA339 VCA-HAN 1235      
KQ870 B787-800   NBO-HAN 1245      
VN1552 A321 VNA327 CXR-HAN 1250      
LJ057 B738   ICN-HAN 1300      
VN244 A321 VNA614 SGN-HAN 1305      
NH857 B787   HND-HAN 1310      
VN427 A330 VNA371 PUS-HAN 1315      
VN357 A321 VNA365 FUK-HAN 1320      
VN417 B777 VNA145 ICN-HAN 1330      
VJ138 A321 VNA651 SGN-HAN 1330      
VJ510 A320 VNA663 DAD-HAN 1330      
7C2801 B737   ICN-HAN 1350      
VN311 B789 VNA866 NRT-HAN 1355      
VN331 A321 VN-A359 KIX-HAN 1405      
VJ136 A320 VNA667 SGN-HAN 1405      
VJ402 A320 VNA692 DLI-HAN 1405      
VJ961 A320 VNA671 ICN-HAN 1410      
VN164 A321 VNA366 DAD-HAN 1410      
BR6071 B747F   BKK-HAN 1415      
VN347 A321 VNA336 NGO-HAN 1415      
VJ140 A320 LZ-BHF SGN-HAN 1415      
VN610 A321 VNA395 BKK-HAN 1420      
BL794 A320 VNA555 SGN-HAN 1435      
0V8203 AT72   DIN-HAN 1435      
VN238 B789 VNA863 SGN-HAN 1440      
QR834 B777   BKK-HAN 1440      
VJ146 A320 VNA656 SGN-HAN 1445      
VN7232 A321 VNA366 PQC-HAN 1505      
BL796 A320 VNA563 SGN-HAN 1510      
VN248 A330 VNA375 SGN-HAN 1510      
VJ498 A320 VNA662 BMV-HAN 1515      
VN593 A321 VNA360 HKG-HAN 1530      
VN577 A321 VNA392 TPE-HAN 1540      
VN662 A321 VNA608 SIN-HAN 1540      
VJ514 A320 VNA686 DAD-HAN 1540      
QV311 A320   VTE-HAN 1550      
VN166 A321 VNA356 DAD-HAN 1550      
VJ432 A320 VNA672 UIH-HAN 1555      
VN1556 A321 VNA329 CXR-HAN 1620      
VJ462 A320 VNA689 VCA-HAN 1620      
VN1564 A321 VNA608 DLI-HAN 1640      
VN1640 A321 VNA601 VCL-HAN 1645      
VN254 B777 VNA143 SGN-HAN 1655      
HX528 A320   HKG-HAN 1655      
VN168 A321 VNA352 DAD-HAN 1710      
BL668 A320 VNA557 BKK-HAN 1710      
VN236 A350 VNA889 SGN-HAN 1720      
VN507 A321 VNA323 CAN-HAN 1735      
VJ154 A320 LZ-BHI SGN-HAN 1740      
VN614 A321 VNA331 BKK-HAN 1745      
0V8205 AT72   DIN-HAN 1750      
VN7168 A321 VNA361 DAD-HAN 1755      
VJ152 A320 VNA650 SGN-HAN 1800      
VJ902 A320 VNA669 BKK-HAN 1800      
VN250 A330 VNA381 SGN-HAN 1805      
VN531 A321 VNA605 PVG-HAN 1810      
QV313 AT72   LPQ-HAN 1810      
VN7224 AT72 VNB SGN-HAN 1810      
VN660 A321 VNA338 SIN-HAN 1820      
VN513 A321 VNA399 PEK-HAN 1825      
VN260 B789 VNA865 SGN-HAN 1825      
BL566 A320 VNA555 DAD-HAN 1830      
VN1202 A321 VNA339 VCA-HAN 1835      
KA295 A321   HKG-HAN 1840      
VJ406 A320 VNA656 DLI-HAN 1855      
VJ158 A321 VNA651 SGN-HAN 1855      
VN1542 A321 VNA366 HUI-HAN 1900      
VN262 B789 VNA886 SGN-HAN 1905      
VJ428 A320 VNA692 PXU-HAN 1905      
QR8950 A332F   DOH-HAN 1910      
TG564 A333   BKK-HAN 1920      
VN836 A321 VNA396 REP-HAN 1940      
VN264 B777 VNA145 SGN-HAN 1950      
VJ464 A320 VNA671 VCA-HAN 1955      
VN172 A321 VNA363 DAD-HAN 1955      
VJ524 A320 VNA662 DAD-HAN 2000      
VN252 B777 VNA144 SGN-HAN 2010      
CX048 B747F   DAC-HAN 2015      
VN612 A321 VNA393 BKK-HAN 2025      
VN7242 A321 VNA362 SGN-HAN 2040      
VJ160 A320 VNA678 SGN-HAN 2045      
VJ174 A320 VNA682 SGN-HAN 2045      
VN930 AT72 VNB221 LPQ-HAN 2045      
VN385 A321 VNA602 HND-HAN 2050      
RU639 B747-800F   SVO-HAN 2050      
VN840 A321 VNA359 REP-HAN 2055      
VN415 A350 VNA888 ICN-HAN 2100      
VN1714 A321 VNA331 VII-HAN 2100      
HX9019 A332F   HKG-HAN 2105      
VN266 B789 VNA863 SGN-HAN 2105      
BL798 A320 VNA560 SGN-HAN 2105      
VJ454 A320 VNA686 PQC-HAN 2110      
VN920 A321 VNA334 VTE-HAN 2110      
NX898 A321   MFM-HAN 2120      
VJ170 A321 VNA660 SGN-HAN 2120      
TK6564 A330F   DOH-HAN 2125      
VN956 A321 VNA612 RGN-HAN 2125      
VN838 A321 VNA329 REP-HAN 2130      
KE679 A333   ICN-HAN 2140      
VN680 A321 VNA324 KUL-HAN 2145      
VN1544 A321 VNA361 HUI-HAN 2205      
VN270 B789 VNA866 SGN-HAN 2205      
OZ733 B747   ICN-HAN 2210      
VN834 A321 VNA608 REP-HAN 2210      
VN174 A321 VNA360 DAD-HAN 2215      
VN7544 AT72 VNB240 HUI-HAN 2225      
HX9017 A332F   HKG-HAN 2235      
VJ520 A320 VNA656 DAD-HAN 2245      
KQ871 B787-800   CAN-HAN 2250      
JL751 B787   NRT-HAN 2255      
VN272 A330 VNA375 SGN-HAN 2310      
VN176 A330 VNA371 DAD-HAN 2310      
CZ371 A319   CAN-HAN 2315      
VJ178 A320 LZ-BHF SGN-HAN 2315      
VJ162 A320 VNA695 SGN-HAN 2315      
VJ186 A320 VNA690 SGN-HAN 2320      
VN278 A321 VNA326 SGN-HAN 2335      
VJ180 A320 VNA696 SGN-HAN 2340      
VJ528 A320 VNA671 DAD-HAN 2340      
VJ480 A320 VNA655 CXR-HAN 2345      
BL804 A320 VNA555 SGN-HAN 2350      
VN7236 A321 VNA397 SGN-HAN 0000      
VN278 A321 VNA357 SGN-HAN 0010      
VJ184 A320 VNA650 SGN-HAN 0030      
BL788 A320 VNA563 SGN-HAN 0030      
5J744 A320   MNL-HAN 0030      
VJ530 A320 VNA686 DAD-HAN 0050      
BL786 A321 VNA347 SGN-HAN 0055      
KE9525 B777F   ICN-HAN 0135      

 

Một Số Xe Taxi Hà Nội đi Sân Bay Nội Bài giá rẻ

1 Taxi Nội Bài Airport : (024)66873000

Taxi Nội Bài: (024)66873368

Taxi Nội Bài giá rẻ: (024)85884688

Taxi Nội Bài NB (035)6778000

Taxi Nội Bài đi Các Tỉnh: (024)66867000

Tổng đài Taxi Nội Bài :  (024) 66873000

Taxi đón Nội Bài - Hà Nội : 250.000vnđ

Taxi tiễn Hà Nội - Nội Bài: 200.0000vnđ

Bình luận với Facebook

Tin tức liên quan

 • Mách bạn cách bắt Taxi Nội Bài giá rẻ, uy tín, chất lượng

  Mách bạn cách bắt Taxi Nội Bài giá rẻ, uy tín, chất lượng

  Mách bạn cách bắt taxi nội bài giá rẻ, uy tín, chất lượng. Nếu như ở thời điểm cách đây tầm 2-3 năm thì việc di chuyển từ Hà Nội đi sân bay nội bài có lẽ còn khá khó khăn. Tuy nhiên những năm nay vấn đề di chuyển đã dễ dàng hơn rất nhiều.
 • Tại sao bạn nên chọn Taxi Nội Bài Hà Nội giá rẻ ?

  Tại sao bạn nên chọn Taxi Nội Bài Hà Nội giá rẻ ?

  Tại sao bạn nên chọn Taxi Nội Bài Hà Nội giá rẻ ? Bạn là tín đồ thích du lịch, bạn yêu Hà Nội và thường xuyên ghé thăm thủ đô. Tuy nhiên điều bạn lo ngại đó là việc di chuyển từ sân bay vào trung tâm và từ trung tâm về nội bài
 • Kinh Nghiệm Đặt Taxi Nội Bài giá rẻ Trọn gói

  Kinh Nghiệm Đặt Taxi Nội Bài giá rẻ Trọn gói

  Trước khi đi Bay hay đến Sân Bay Nội Bài, quý khách cần đặt trước một chiếc xe quý Khách nên gọi Dịch vụ Taxi Nội Bài đặt Trước giá rẻ trọn gói
 • Taxi Nội Bài Lựa chọn thông thái cho chuyến của bạn

  Taxi Nội Bài Lựa chọn thông thái cho chuyến của bạn

  Taxi Nội Bài Lựa chọn thông minh cho chuyến đi nhanh chóng và an toàn Dịch vụ Taxi Nội Bài là dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi từ Sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội, đến các địa điểm trong thành phố và khắp các tỉnh Miền Bắc